Vliegen over mobiele volkstuintjes

Installatie, 5.40 x 5.40 m,
O.B.S. De Startbaan,Ypenburg,
Den Haag 2008

Foto's: Eilard Meier, Rob Kollaart Courtesy Stroom DH, Nico Zwart

‘Vliegen over mobiele volkstuintjes’

Locatie; Openbare Basis School De Startbaan, Bötggerwater 21,YpenburgOpdracht: Stroom Den Haag, Kunst op Haagse Scholen

Toen ik eens van een reis terugkwam en boven Nederland vloog viel mij de uiterst strakke kadering van het landschap mij op. Na deze ervaring staan (volks)tuinen vaak in mijn werk centraal.

In mijn voorbereiding op de opdracht kon ik niet om de rijke historie van de locatie van de school heen. Ypenburg, vanaf 1936 vliegveld voor de sportvliegerij speelde in de tweede wereld oorlog een belangrijke rol. Ik las in het boek “Ypenburg Veroverd op zee van vliegveld tot woonwijk” over de hevige bombardementen op Ypenburg en de weerstand die Nederlandse grondtroepen boden tegen de Duitse bezetters. Symbool daarvan is de straat vernoemd naar de Nederlandse commandant W.Böttger waar basisschool de Startbaan gevestigd is. Een geschiedkundig gegeven wat mij intrigeerde en contrasteert met al dit oorlogsgeweld waren de vliegeropleidingen die na de oorlog op Ypenburg gegeven werden en de zweefvliegshows. Deze opleidingen voor sport-en verkeersvliegers maakten o.a. gebruik van de tweedekker de Tigermoth: een zeer eenvoudig te besturen lesvliegtuig.

Gezien de historische locatie, de naam van de school, de wens om het binnenplein van de school een kunstwerk te geven; ‘liefst iets met een vliegtuig’ maar ook het gebruik van deze plek voor activiteiten te behouden kwam ik tot het kunstproject;‘Vliegen over mobiele volkstuintjes’

Een aluminium vliegtuigvorm waarin een wit, licht doorlatend doek met een constructie tekening van de Tigermoth, gespannen is. Het vliegtuig ‘vliegt’ over 12 kleurige mobiele volkstuintjes, karakteristiek voor het gekaderde landschap van Nederland vanuit de lucht gezien. Het vliegtuigscherm is gespannen tussen vier metalen palen en biedt bescherming tegen al te felle zon op het plein. Visueel werpt het zonnescherm de schaduw van een vliegtuig op ditzelfde plein. Wanneer de zon draait veranderd de schaduw van het vliegtuig. De volkstuintjes staan semi-permanent “op de rem” maar kunnen bij activiteiten op eenvoudige wijze in een andere vorm of naar de zijkant van het plein gereden worden. 
Het vliegtuig vormt echter een permanente overkapping van de geboden activiteit. 
Qua beplanting met groenten wordt gedacht aan ‘lage’ groenten dat wil zeggen bijvoorbeeld geen bonenstaken. Dit om perspectief vanuit de lucht in het kunstwerk te behouden. De volkstuintjes bieden kinderen van basisschool de Startbaan de mogelijk te tuinieren op de binnenplaats. Tijdens de opening op 7 april 2008 zijn de tuintjes stuk voor stuk door een
klas geopend en beplant. Inmiddels is het kunstwerk door de goede verzorging veranderd in een zee van groenten....

esquema.gif

Schema van beplanting 2008