DSC02280.jpg

Over mijn werk

Communicatie tussen mensen in stedelijke of landschappelijke omgeving staat centraal in mijn werk. Ik verken  landschappelijke of urbane leefgebieden en onderzoek met mijn kunstprojecten hoe mensen hierin leven en wonen. Met deze speciaal voor een locatie vervaardigde installaties ga ik interactie met de bezoeker aan zodat bewustwording van de plek of omgeving ontstaat. Mijn werk is multidisciplinair en voor mijn projecten werk ik vaak samen met andere kunstenaars of professionals uit andere vakdisciplines.

Laboratorium van Microklimaten
Ik zie sinds kort een overkoepelend thema in mijn werk waarvan stadslandbouw deel uitmaakt; dat van de microklimaten. Ik werk hiervoor samen met filmmaker Gert-Jan Gerlach en heb een stichting opgericht: het Laboratorium voor Microklimaten. Het laboratorium stelt zich ten doel: bewustzijn, zeggenschap en participatie in de nabije sociale en ecologische omgeving te stimuleren en de positieve invloed van de mens op het milieu en de natuur te vergroten. Meer info zie: www.microclimates.nl

Stadslandbouwkunstprojecten
(Volks)tuinen en stadslandbouw staan reeds sinds 1998 in mijn werk centraal. In algemene zin weerspiegelen tuinen inzichten en waarden van een cultuur, tijd, of plaats. Ik ben geïntrigeerd door de sociale veranderingen die door het kweken van groenten in de stad kunnen optreden. Mijn kunstprojecten kunnen gezien worden als een nieuwe visie op het gebruik van openbare ruimte en als voorbeeld dienen voor onderscheidend stedelijk groenbeleid. Ik denk hierbij aan het creëren van een uitgebreide 'groente infrastructuur' voor de stad. De productie en transportkosten blijven door het directe afzet gebied zo laag mogelijk. Naast reeds bestaande parken, volkstuincomplexen e.d. kan gedacht worden aan ongedefinieerde openbare ruimte voor kleinschalig agrarisch gebruik en het aan elkaar koppelen van deze gebieden;

Drie kunstprojecten; 'De mobiele volkstuin'(vanaf 2006) speelt met de begrenzingen van openbare ruimte en kan tijdelijk een plek innemen die geen groenbestemming heeft; een trottoir, plein, stoep, snelweg. En zo, de openbare ruimte tijdelijk van bestemming wijzigen, en minder statisch maken. Tijdelijk, maar met het doel het belang van meer permanente volkstuinen in Den Haag of andere steden zichtbaar te maken. 

Op nationaal en internationaal niveau heb ik kleinschalige agrarische projecten in de urbane omgeving onderzocht waarbij het verbouwen van groenten centraal staat. Bij mijn onderzoek in de stad Havanna, Cuba voor de documentaire ‘Borders in Our Mind’ (oktober 2010) ontdekte ik nieuwe mogelijkheden op gebied van permacultuur, daktuinen, verticale tuinen, compostering, vruchten en uitheemse gewassen. Om een permanente onderzoeksplek en model voor deze visie te ontwikkelen is het Panderplein project ontwikkeld.

Het Pander pleinproject is het eerste interactieve stadslandbouwproject in Den Haag waarbij een historisch plein opengebroken werd om groenten en fruit te telen. Het openbaar toegankelijk, anoniem stenen plein is veranderd in een duurzame, agrarische binnenstadsvolkstuin waarbij een nieuwe interactieve functie voor bewoners en bezoekers aan het plein is gegeven.