Panderplein project

Installatie, 1250 m2,
Vereniging wonen werken Pander
Den Haag 2010

Foto's: Marc Heeman

Het Panderpleinproject

Het Panderpleinproject is het eerste interactieve stadslandbouwproject in Den Haag waarbij een historisch plein opengebroken werd om groenten en fruit te telen. Het openbaar toegankelijk, anoniem stenen plein is veranderd in een duurzame, agrarische binnenstadsvolkstuin waarbij een nieuwe interactieve functie voor bewoners en bezoekers aan het plein is gegeven. Ontwerp vanaf 2008. Opbouw vanaf 2010:

Door het gezamenlijke volkstuinproject is het plein een veel aangenamere plek voor bewoners, omwonenden en bezoekers geworden, een ontmoetingsplek waardoor meer sociale controle ontstaan is, maar vooral de sfeer heel positief geworden is. De borders of kleine tuintjes worden door de mensen zelf onderhouden, bewoners uit de buurt kunnen plantenkennis uit diverse culturen uitwisselen en van elkaar leren betreffende bijvoorbeeld het kweken van oude rassen (vergeten groenten), onbekende rassen (Portugese plukkool) en eetbare bloemen.

De stedelijke opgave voor Den Haag ligt in het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie voor het urbane landschap van Den Haag. De stedenbouwkundige gevolgen zouden het creëren van een uitgebreide ‘groente infrastructuur’ voor de stad kunnen zijn. De productie en transportkosten blijven door het directe afzet gebied zo laag mogelijk. Naast reeds bestaande parken, volkstuincomplexen e.d. kan gedacht worden aan ongedefinieerde openbare ruimte voor kleinschalig agrarisch gebruik en het aan elkaar koppelen van deze gebieden.

Om dit soort initiatieven sneller te realiseren dient de regelgeving te versoepelen. Om een permanente onderzoeksplek en model voor deze visie te ontwikkelen is het Panderplein project bedacht: het is duurzaam, permanent van karakter en maakt 

zigzag-flyer-panderplein.jpg

We hebben een leporello gemaakt over de opbouw en het eindresultaat van het project. Ontwerp: cordobadesign