Norbottens-kuriren

Torsdag 16 juni 2005

 

Kolonilott för stadsbor

SOMMARBIENNALEN.
En bit bortom regnet denna dag har lokaltrafiken placerat en av sina bussar i dammen utanför Norrbottens museum. Där star den nu i väntan pa sex ton jord som ska placeras pa raket. Pa dennajord ska sedan den holländska konstnären Annechien Meier bygga en kolonilott för stadsbor.
-Det ska bli mycket grönsaker, men ocksa blommor och buskar, säger Annechien Meier och hukar i regnet.
Honär utbildad vid konstakademien i Haag och började sin bana som malare, med särskilt intresse för porträtt. Men arbetsprocessen i ateljén räckte inte. När verket var utställt sa var processen över för hennes del. ochhon sökte sig vidare, ville fa människor art bli delakriga i hennes konst.
-Jag provade pa flera olika saker, mennär jag hittade tram till naturen kändes der plötsligt rätt, säger Annechien Meier.

Mobila trädgardar
Hon har byggt koloniträdgardar pa manga platser. I Chile odlade bon upp en torr bit jord och placerade bänkar och sma bus i grönskan. I Belgien lät bon bygga mobila sma trädgardar. En av dem kom art hamna pa en skolgard.
-När jag kom tillbaka etter ett ar fick jag höra art man hade infört trädgardsskötsel pa schemat ocb da kände jag att jag lyckats medmitt arbete.
-Olika platser kräver olika uttryck, men i grunden tycker jag att idén om att odla är bra. Vi lever i städer utan större kontakt med jorden och naturen och jag viII aterskapa den kontakten eftersom jag trot att den är viktig för oss människor. Den paminner oss om nägot väsentligt och jag vill att konsten ska vara viktig, inte bara nägot man gät och ser pä ett galleri.