De mobiele volkstuin I

Installatie, 7,20 x 5m,
Ypenburg, Den Haag, Nederland, 
Vanaf 2006.
Film → De mobiele volkstuin 2012, CulturAllTV
Film: Gert-Jan Gerlach
Foto's: Leo v.d Kleij

Mobiele volkstuin I, Ypenburg   

Het project 'Mobiele volkstuinen' in de Haagse wijken Transvaal en Ypenburg bestond uit een onderzoek naar de geschiedenis en actualiteit van (volks)tuinen in deze wijken: 

 - Ik onderzocht of er een levende cultuur bestaat bij bewoners van Transvaal en Ypenburg voor volkstuinen en stadstuinen. Zo hield ik interviews met hen en fotograaf Leo van der Kleij maakte portretten van deze bewoners en hun tuinen.

- Ik maakte een installatie van een mobiele volkstuin in Transvaal en Ypenburg, een groentetuin op wielen voor bewoners of bezoekers van de wijk. Door hen de moestuinen vanaf de zomer van 2006 onderhouden. 

Zo ontstonden in deze stadswijken 'groene oases' waar geoogst kon worden!

Ypenburg is een stadsuitbreidinggebied aan de rand van Den Haag een z.g.n. Vinex-wijk. Veel bewoners in Ypenburg vertelden me dat natuur in algemene zin en het kweken van groenten belangrijk voor henzelf en hun kinderen is. Toch worden nieuwe tuinen vaak door ouders 'onderhoudsvrij' betegeld zodat kinderen veilig in eigen tuin kunnen fietsen. Ook de gemeente is nog niet zover om nieuwe 'volkstuingebieden' aan te wijzen. Onlangs schreef minister Pieter Winsemius van VROM een brief aan de tweede kamer waarin hij pleit om vinex-wijken zoals Ypenburg 'groener te maken'.