Floating Gardens 
Wilhelmshaven (Dld)

Performance, 
Expositie ‘Von Küste zu Küste’,
Wilhelmshaven, Duitsland
2010

Film → Floating garden, CulturAllTV
f
ilm: Gert-jan Gerlach
foto's: Roland Wiegran

Floating Islands

Voor het symposium Von Küste zu Küste in Wilhelmshaven (Dld) heb ik 13 natuurlijke drijvende eilanden gerealiseerd. Van stro maakte ik 'drijftillen' waarin zilte plantensoorten geplant werden. De eilandjes zijn aan het eind van een  workshop met studenten te water gelaten en overgelaten aan wind en golfslag  Dit proces werd op film vastgelegd.

Natuurlijk drijvende eilanden zijn mini ecosystemen die drijven op het water. Ze vormen een stadium in de successie van open water tot moerasbos.  Natuurlijk drijvende eilanden kunnen op drie verschillende manieren ontstaan. Ten eerste kan in rustig water organisch materiaal samengedreven worden door wind en golfslag, hierop kiemen  oever en moerasplanten: de zogenaamde drijftillen.

Het organische materiaal kan enerzijds bestaan uit bodemmateriaal  dat is gaan drijven. Ook kan het afkomstig zijn van afgevallen bladeren en ander drijvend organisch materiaal dat op het water terecht gekomen is.

-Een tweede manier waarop drijvende eilanden kunnen ontstaan, is door oeverplanten die met hun drijvende wortelstokken over een plas groeien. Bijvoorbeeld Riet en Lisdodde
-Een derde manier van eilandvorming gaat gepaard met het loskomen van worstelstelsels uit de bodem. Deze stijgen naar het wateroppervlak, blijven drijven en groeien verder. Hierin wordt organisch materiaal, slib en stofdeeltjes opgevangen waarin andere moerasplanten kiemen en groeien.

Kenmerkend voor drijvende eilanden is een dikke organische laag verwikkeld met levende en afgestorven wortelstelsels en minerale bestanddelen. De bovenste laag bestaat voornamelijk uit levende en afgestorven wortelstelsels met organisch materiaal tussen. Daaronder bevindt zich een laag met afgebroken organisch materiaal. Deze twee lagen vormen samen de drijvende mat. Op deze mat kan zich een bijzondere vegetatie ontwikkelen waardoor een mini ecosysteem onstaat.