De Groen-Ruilmarkt 
Den Haag

Concept en organisatie, 
voor Dag-Hap festival 
Den Haag 2011
Film →   Dag-Hap festival van Roos Koole
Foto's: Arenda Oomen, courtesy Stroom Den Haag

De Groen-Ruilmarkt

In opdracht van Stroom Den Haag bedacht en organiseerde ik De Groen-Ruilmarkt tijdens het Dag-Hap festival. De Groen-Ruilmarkt bestaat uit een ruilmarkt voor amateurtuinders, stadslandbouw(kunst)initiatieven, toekomstige bewoners/omwonenden Erasmusveld, bewoners en geïnteresseerden Den Haag en omgeving, beleidsmakers en bezoekers. De op de ruilmarkt aanwezige of meegebrachte oogstproducten en ingemaakte groenten, chutneys, zaden, tuingereedschap, tuinboeken, tuinkabouters, plantengidsen worden als ruilmiddelen ingezet. Het ruilen vind plaats tussen genoemde partijen en heeft een soort spelelement waarbij stevig onderhandeld dient te worden zonder dat hierbij geld aan te pas komt.

Op de ruilmarkt van het Erasmusveld presenteren organisaties(volkstuinverenigingen en stadslandbouw(kunst)initiatieven) zich middels een aantrekkelijke presentatie van hun organisatie en producten in marktkramen. De productinformatie kan een kleine demonstatie inhouden; waar komt het product vandaan hoe is het gemaakt of een proeverij die mogelijkheden toont voor het gebruik: kleine hapjes gemaakt met het product. Aan het eind van de Groen-ruilmarkt wordt de Erasmusprijs uitgereikt aan diegene die de mooiste pompoen heeft. 

This for that Market, Glasgow Harvest 2012 
Growing Exchange collega kunstenares Alex Wilde en Clem Sandison bezoeken de markt. Het volgende jaar wordt ik uit genodigd als speciale gast voor de This for That Market in Glasgow georganiseerd door Alex.